FAQs Complain Problems

News and Notices

पृष्ठपोषण दिने समबन्धमा - त्रियुगा नगरपालिकाको प्रस्तावित ऐन, नियम तथा नियमावली

त्रियुगा नगरपालिकामा प्रस्तावित विभिन्न ऐन नियम तथा कानुन हरु यहाँ राखिएको छ| यहाँ हेरेर आफ्नो अमुल्य सुझाव दिनु हुन अनुरोध छ | सुझवको लागि ict.triyugamun@gmail.com , info@triyugamun.gov.np मा इमेल पनि गर्न

राय पेश गर्ने बारे , वडा कार्यालय सवै

उपरोक्त सम्बन्धमा प्रस्तावित वन अाचार सम्हिता सम्बन्धि मापदण्ड यस संगै रहेको छ , हेरेर राय पेश गर्नुहुन अनुरोध छ |

वडा कार्यालय संचालन हुने सम्बन्धि सूचना

त्रियुगा नगरपालिकाबाट हुने निम्न सेवाहरु मिति २०७३/१२/१३ गते देखि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट नै संचालन हुने हुँदा सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना जारि गरिन्छ |

आगामी आ.व. 20७४/०७५ को नीति,योजना तथा कार्यक्रमहरुको सम्बन्धमा पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न

त्रियुगा नगरपालिकामा आगामी आ.व. 20७४/०७५ को नीति,योजना तथा कार्यक्रमहरुको सम्बन्धमा पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएको | नगरका प्रमुख राज्निनित्क प्रतिनिधि, लगाएत एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको उपस्थितिमा सो गोष्ठी सम्पन्न भएको हो |

त्रियुगा नगरपालिकाको आ.व. २०७३/०७४ को प्रथम चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न

त्रियुगा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को प्रथम चौमासिकमा सम्पन्न गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई समेटेर प्रथम चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ | विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधि, टोल विकास सस्थाका प्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणहरुको उपस्थितिमा कार्यक

Pages