FAQs Complain Problems

आ.व. ०७३/०७४ को वडा भेला सम्बन्धि शुचना

आ.व. ०७३ /०७४ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको छनौट सम्बन्धमा तपसिलको मिति समय र स्थानमा वडा भेला संचालन गरिने हुदा सम्पूर्ण नगरबासीलाई उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिन्छ 

तपशिल 

वडा नं.

स्थान

मिति र समय

वडा कार्यालय

मिति २०७२/०९/०३ गते शुक्रबार  बिहान ११:०० बजे

नगरपालिका भवन

मिति २०७२/०९/०३ गते शुक्रबार  बिहान ११:०० बजे

जनप्रेमी प्रा.वि. पुरानो गाईघाट

मिति २०७२/०९/०३ गते शुक्रबार  बिहान ११:०० बजे

वन समिति भवन असारी

मिति २०७२/०९/०३ गते शुक्रबार  बिहान ११:०० बजे

ज्योतीटोल ढीक

मिति २०७२/०९/०३ गते शुक्रबार  बिहान ११:०० बजे

जनक मा.वि. खैजनपुर

मिति २०७२/०९/०३ गते शुक्रबार  बिहान ११:०० बजे

रामजानकी मा.वि. मोतिगडा

मिति २०७२/०९/०३ गते शुक्रबार  बिहान ११:०० बजे

राष्‍ट्रिय उ.मा.वि. वगाहा

मिति २०७२/०९/०३ गते शुक्रबार  बिहान ११:०० बजे

ज.मा.वि. श्रीपुर

मिति २०७२/०९/०३ गते शुक्रबार  बिहान ११:०० बजे

१०

जनज्योती प्रा.वि. देउरी

मिति २०७२/०९/०३ गते शुक्रबार  बिहान ११:०० बजे

११

जलजले शिवमन्दिर

मिति २०७२/०९/०३ गते शुक्रबार  बिहान ११:०० बजे

१२

कालीखोला मा.वि

मिति २०७२/०९/०३ गते शुक्रबार  बिहान ११:०० बजे

१३

जनहित प्रा.वि.भान्टाबारी

मिति २०७२/०९/०३ गते शुक्रबार  बिहान ११:०० बजे

१४

जनता प्रा.वि. झोरा

मिति २०७२/०९/०३ गते शुक्रबार  बिहान ११:०० बजे

१५

खाटमन्दिर प्रा.वि.शाहीखोला

मिति २०७२/०९/०३ गते शुक्रबार  बिहान ११:०० बजे

१६

मदन आश्रित प्रा.वि. दिपुटोल

मिति २०७२/०९/०३ गते शुक्रबार  बिहान ११:०० बजे

१७

नि.मा.वि. रातमाटे

मिति २०७२/०९/०३ गते शुक्रबार  बिहान ११:०० बजे