प्राबिधिक सहायकको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको सूचना

स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

ई रुपक तिम्सिना

Email: 
ito.triyugamun@gmail.com
Phone: 
9842457680
Section: 
सुचना तथा संचार प्रबिधि शाखा