FAQs Complain Problems

फोटो ग्यालरी

नगरपालिका संगको समन्वयमा UGIIP- II ले श्रावण ४ गते होटेल कोहबरमा आयोजित कार्यक्रम

नगरपालिका संगको समन्वयमा  UGIIP- II ले श्रावण ४ गते होटेल कोहबरमा  आयोजित कार्यक्रम, सो कार्नयक्रममा  समन्वय समिति गटन र जनप्रतिनिधिहरुलाई परिचयात्मक कार्यक्रम राखिएको थियो |

, , , , , , , ,
श्रावण २६ गते भएको इस सि डब्लु आइ को कार्यक्रम सम्बन्धि केहि फोटोहरू , , , ,
बातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरु , , , , ,
नगर परिषद २०७३ संग सम्बन्धित फोटोहरु , , , ,

Pages