FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

Post date Documents
सामाजिक सुरक्षा आ .व २०७८/०७९ पहिलो त्रैमासिक निकासा Monday, October 4, 2021 - 11:20 PDF icon आ व २०७८७९ सामाजिक सुरक्षा निकासा विवरण.pdf
आ.व. २०७३/०७४ मा दोस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति हरुको नामावली Wednesday, February 1, 2017 - 11:44
आ वा २०७३/०७४ मा वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति हरुको नामावली Friday, February 12, 2016 - 12:08 PDF icon क वर्ग अपांग हरुको नामावली , PDF icon ख वर्ग अपांग हरुको नामावली , PDF icon एकल महिलाहरुको नामावली , PDF icon जेष्ठ नागरिक हरुको नामावली , PDF icon दलित जेष्ठ नागरिक हरुको नामावली , PDF icon दलित बालबालिकाहरुको नामावली
आ.व. २०७२/०७३ मा वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति हरुको नामावली Sunday, May 31, 2015 - 13:57 PDF icon वार्ड नं. १.pdf, PDF icon वार्ड नं. २.pdf, PDF icon वार्ड नं. ३.pdf, PDF icon वार्ड नं. ४.pdf, PDF icon वार्ड नं. ५.pdf, PDF icon वार्ड नं. ६.pdf, PDF icon वार्ड नं. ७.pdf, PDF icon वार्ड नं. ८.pdf, PDF icon वार्ड नं. ९.pdf, PDF icon वार्ड नं. १०.pdf, PDF icon वार्ड नं. ११.pdf, PDF icon वार्ड नं. १२.pdf, PDF icon वार्ड नं. १३.pdf, PDF icon वार्ड नं. १४.pdf, PDF icon वार्ड नं. १५.pdf, PDF icon वार्ड नं. १६.pdf, PDF icon वार्ड नं. १७.pdf

Pages