प्राबिधिक सहायकको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको सूचना

स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

सूचना प्रबिधि अधिकृतको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन तथा अन्तरबार्ता कार्यक्रम संचलन सम्बन्धि सूचना