FAQs Complain Problems

त्रियुगा नगर आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठी आज बाट सुरु

कार्यशाला को banner
कार्यशालामा  मा उपस्तित विभिन्न बिषयगत साखा का प्रतिनिधि हरु
कार्यक्रम को सुभारम्भ गर्दै उप प्रमुख श्री देबी कुमारी चौधरी
कार्यशालामा  मा उपस्तित विभिन्न बिषयगत साखा का प्रतिनिधि हरु
कार्यशालामा  मा उपस्तित विभिन्न बिषयगत साखा का प्रतिनिधि हरु
कार्यशालामा  मा उपस्तित विभिन्न बिषयगत साखा का प्रतिनिधि हरु
कार्यशाला को दौरान खिचिएका फोटो हरु
आ आफ्नो बिषयगत साखा हरु मा बिद्दमान सबल र दुर्बल पक्ष् छलफल गर्दै group 1
आ आफ्नो बिषयगत साखा हरु मा बिद्दमान सबल र दुर्बल पक्ष् छलफल गर्दै group 2
आ आफ्नो बिषयगत साखा हरु मा बिद्दमान सबल र दुर्बल पक्ष् छलफल गर्दै group 3
आ आफ्नो बिषयगत साखा हरु मा बिद्दमान सबल र दुर्बल पक्ष् छलफल गर्दै group 4
आ आफ्नो बिषयगत साखा हरु मा बिद्दमान सबल र दुर्बल पक्ष् छलफल गर्दै group 5