FAQs Complain Problems

त्रियुगा नगरपालिका का नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सोम प्रसाद भट्टराई ज्यू लाई न पा मा स्वागत गर्दै कर्मचारी हरु