FAQs Complain Problems

त्रियुगा नगरपालिकाको पाचाैं नगरसभामा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७७/०७८का लागि प्रस्तावित अन्य निकायबाट प्राप्त अनुदान रकम बाहेकको बजेट

कार्यक्रम तथा परियोजना