प्राबिधिक सहायकको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको सूचना

स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

जनप्रतिनिधिको नाम र सम्पर्क नम्बर

सि.न. नाम थर  पद वडा नं. सम्पर्क नं. कै.
श्री बलदेब चौधरी नगर प्रमुख   ९८५११५२६७५  
श्री देबी कुमारी चौधरी नगर उपप्रमुख   ९८४२८४३३३३  
श्री मनोज कुमार चौधरी वडाध्यक्ष  ९८४१६०१०३४  
श्री घमान सिंह खत्री वडाध्यक्ष  ९८५२८३५६९३  
श्री अवधेश प्रसाद चौधरी वडाध्यक्ष  ९८४२८५७३१७  
श्री सुवास कुमार निरौला वडाध्यक्ष  ९८४२८२४१४२  
श्री उद्धब कुमार थापा वडाध्यक्ष  ९८४२८३८२१०  
श्री निर्मल कुमार चौधरी वडाध्यक्ष  ९८४२८२७४७६  
श्री भिम बहादुर पुलामी  वडाध्यक्ष  ९८१६७४२७५१  
१० श्री कमल कुमार राउत वडाध्यक्ष  ९८४२९१६९७३  
११ श्री धन बहादुर दनुवार वडाध्यक्ष  ९८४२८२८४६४  
१२ श्री प्रकाश कुमार खडका वडाध्यक्ष  १० ९८५२८३१४६०  
१३ श्री विश्वराज भट्टराई वडाध्यक्ष  ११ ९८५२८३०३५१  
१४ श्री जय विक्रम राई वडाध्यक्ष  १२ ९८४२८५६५३२  
१५ श्री पशुपती चौधरी वडाध्यक्ष  १३ ९८४२८५५०४३  
१६ श्री कुरुङ राई वडाध्यक्ष  १४ ९८४२९०२६५२  
१७ श्री निर बहादुर आले मगर  वडाध्यक्ष  १५ ९८४२८४४५९६  
१८ श्री मान बहादुर राई वडाध्यक्ष  १६ ९८१४७३६३०८  
१९ श्री उमा कुमारी बिश्वकर्मा कार्यपालिका सदस्य १४ ९८०४७६४३५७  
२० श्री कमला खडका कार्यपालिका सदस्य ९८४२५७६४७९  
२१ श्री केदार कुमार दनुवार कार्यपालिका सदस्य ९८६२२६६९६५  
२२ श्री कुन्ति परियार  कार्यपालिका सदस्य १६ ९८२६७२३६६७  
२३ श्री गोमा कार्की  कार्यपालिका सदस्य १६ ९८०४०१८९९३  
२४ श्री भावना राई कार्यपालिका सदस्य १४ ९८१५७१६८९१  
२५ श्री ज्ञानेन्द्र बान्तावा कार्यपालिका सदस्य ११ ९८४२८२८४३८