FAQs Complain Problems

कर्मचारी समायोजन ऐन मा आफ्नो हक अधिकार को सुनिस्चितता माग गर्दै त्रियुगा नगरपालिका नगर्कार्यपालिकाका स्थानीय तह का कर्मचारीहरु/ काम काज ठप्प