FAQs Complain Problems

गाईघाट वजार रात्रीकालिन समय

Read More

राधा कृष्ण मन्दिर गाईघाट

Read More

गाईघाट बजार

Read More

संछिप्त परिचय

नेपालको विभिन्न कालखण्डमा अस्तित्वमा आएका शासकीय प्रणालीमध्ये वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले अबलम्बन गरेको विकेन्द्रिकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको जगको रुपमा विकास गरिएका स्थानीय निकायहरु मध्ये त्रियुगा नगरपालिका पनि एक हो । जनताको नजिकको राजनीतिक संरचनाको रुपमा विकास गरिएका तत्कालीन स्थानीय निकायहरु शासनमा जनसहभागिता, अपनत्वबोध र जनस्वामित्व स्थापित गरी प्रजातान्त्रिक साझेदारीको मोडलमा विकास गरिएको थियो । संवैधानिक राजतन्त्र र एकात्मक व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै स्थापित गणतन्त्र नेपालमा संघीयताको पदार्पण भएसंगै विगतका स्थानीय निकायहरुको स्वरुपमा आमूल परिवर्तन भयो । 

वि.सं. २०७२ को नेपालको संविधानले तीन तहको शासकीय प्रबन्ध व्यवस्था गरेको छ । जस अनुरुप विगतका स्थानीय निकायहरुलाई सरकारको

हैसियत प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा (१),(२),(४),र (६) बमोजिम निर्धारित नेपालको शासकीय संरचना अनुरुप उदयपुर जिल्लाका आठ स्थानीय तह मध्येको एक त्रियुगा नगरपालिका १६ वडाहरुमा संरचित छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ ले तोकेको स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्र भित्र सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको जगमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र अन्य संवैधानिक अधिकार बमोजिम स्थानीय तहको शासकीय प्रबन्धको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन त्रियुगा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले गर्दछ ।

नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहको कार्यपालिकीय, व्यवस्थापिकीय, न्यायिक तथा आर्थिक अधिकार समेत स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम नगरपालिकावाट कार्यान्वयन हुने गर्दछ । यस नगरको कार्य विभाजन नियमावली बमोजिम यस नगर कार्यपालिकालाई प्राप्त अधिकार नगर प्रमुख मार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निज मार्फत विषयगत शाखा, पदाधिकारी र वडा कार्यालयहरुबाट सम्पादन गर्ने गरिएको छ ।

त्रियुगा नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्थिति

सगरमाथा अंचल उदयपुर जिल्ला २६.४१'१७" उतरी अक्षाश देखि २६.५६'४२'' उत्तरी अक्षांशसम्म र ८६.३२'११.५" पुर्बी देशान्तर देखि ८६.५०'२९'' पुर्बी देशान्तर सम्म मा अबस्तित साबिकका त्रियुगा नगरपालिका, जाल्पा चिलाउने, खाबू, साउने तथा जोगीदह गाविसहरु एक आपसमा मिलाएर नया नगरपालिकाको रुपमा त्रियुगा नगरपालिका कायम गरिएको छ | जिल्ला सदरमुकाममा रहेको साबिक त्रि न पा तथा आसपासका गा बि स ( भित्रि मधेस ) तथा पहाडी भू भाग समेतमा रहेको ) लाइ सम्मिलन गराई सदरमुकाममा रहेको यस क्षेत्रलाइ नगरपालिका बनाइएको छ | जिल्लाको मुख्य ब्यापारिक नाका तथा तराई र पहाडी भूभाग लाइ जोड्ने केन्द्रको रूपमा रहेको यस क्षेत्रलाइ जिल्ला सदरमुकामको नगरपालिकाको रुपमा प्रस्ताब गरिएको छ | जिल्ला सदरमुकाममा रहेको साबिकको त्रियुगा नगरपालिकामा आसपासका गा बि स हरु समेत गाभी अझ बृहत क्षेत्र ओगटेको समक्ष नया त्रियुगा नगरपालिकाको रुपमा कायम गरिएको छ |

आक्षाश् : २६.४१'१७" उतरी अक्षाश देखि २६.५६'४२'' उत्तरी अक्षांशसम्म

देशान्तर :  ८६.३२'११.५" पुर्बी देशान्तर देखि ८६.५०'२९'' पुर्बी देशान्तर सम्म 

सिमाना : पूर्व : चौदण्डीगाडी न पा 

             उत्तर: रौतामाइ गा पा र खोटांग जिल्ला 

              पश्चिम : उदयपुर गढी गा प र सप्तरी जिल्ला 

              दक्षिण : सप्तरी जिल्ला 

क्षेत्रफ़ल : ५४७.४३ वर्ग कि मि 

भौगोलिक बिभाजन : चुरे, भित्रि मधेश , पहाड 

केन्द्र : गाईघाट बजार 

वडा संख्या : १६

 

News & Events

जनप्रतिनिधि

बलदेव चौधरी 
नगर प्रमुख
सम्पर्क नम्वरः9851152675
इमेलः adv.baldev@gmail.com

 

देबी कुमारी चौधरी 
उप  प्रमुख
सम्पर्क नम्वरः9842843333 
इमेलः 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

 

 
पुरुषोत्तम ढकाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9852838111

सुचना अधिकारी

 

विश्वजित राई

सुचना अधिकारी

सम्पर्क नम्वरः९८५२८३१५५४

इमेलः suchanaadhikari@triyugamun.gov.np

bishworai@gmail.com


 

सूचना प्रबिधि अधिकृत

 

 
ई. रुपक तिम्सिना  
सुचना तथा प्रविधि अधिकृत 
सम्पर्क नम्वरः९८४२४५७६८०
इमेलः ito.triyugamun@gmail.com
           roopactimcena@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- त्रियुगा नगरपालिका
सेवा शुल्कः- तोकिए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

सम्बन्धित व्यक्तिको निबेदन

उमेर खुलेकोप्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

एकल महिला खुलेको प्रमाणपत्र

अपांगता प्रमाणित पत्रको प्रतिलिपि

सम्बन्धितवडाको सिफारिस

 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- रोगको अवस्था अनुसार
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- पशुपंछी विकास शाखा
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

पशुलाई सम्बन्धित  सेवाकेन्द्रमा ल्याउनुपर्ने

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- त्रियुगा नगरपालिका
सेवा शुल्कः- तोकिए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

निवेदक नागरिकताको प्रतिलिपि

जग्गा धनीको नागरिकताको प्रतिलिपि

व्यवसायको नाम तथा गरिने कारोबारको विवरण

संयुक्त वा भाडामा भएमा मन्जुरीनामा प्रतिलिपि

आवश्यकता अनुसारस्थायी लेखा नं.(भ्याट /प्यान नं.)

सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरेको पत्रको प्रतिलिपि

ठुलो व्यवसायको हकमा वडाको सिफारिस तथा वातावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिबेदन

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- जग्गा मुल्यांकन गरि १००० को १ को दर ले शुल्क (०.००१ % को दर ले )
आवश्यक कागजातहरुः-

१) नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र निबेदन पत्र 

२) जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि 

३) जग्गा को आसपासको चलन चल्ती को मूल्य प्र्क्षेपन |

४) हाल शाल आसपासको खरिद बिक्रि भएको भए सो प्रमाण वा सर्जमिन मुचुल्का 

५) चालु आ ब सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कार तिरेको रसिद कार निर्धारण स्विकृत भएको कागजात 

६) नक्शा 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन वा अध्ययन समयाबधि पश्चात
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु २६०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) जग्गा धनि पुर्जा 

२) निबेदन 

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन वा अध्ययन समयाबधि पश्चात
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन सम्म नि शुल्क त्यस पश्चात रु ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) अदालतको फैशला

२) श्रीमान र श्रीमती  दुबैको नागरिकता 

३) Optional : बिबाह दर्ताको प्रतिलिपि 

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन / सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- प्रति कित्ता रु २६० थप प्रति कित्ता रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) नागरिकताको प्रतिलिपि

२) सम्पति कर तिरेको रसिद , नक्शा

३) निबेदन , चारकिल्ला खुलेको कागजात 

सेवा प्रकारः- प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन नि शुल्क त्यस पश्चात रु ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) सुचकको नागरिकताको प्रमाणपत्र 

२) अन्य परिवारको सदस्यहरुको नागरिकता प्रमाणपत्र 

३) नागरिकता प्रमाणपत्र नबनेको भएमा व्यक्तिगत घटना दर्ताका कागजातहरु 

Pages

जानकारी