स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामुलक – सम्बृद समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

विभिन्न नीति, निर्देशिका, ऐन , नियम तथा विभिन्न दस्तावेजहरु