उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पुल निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सुचना

सडक निर्माण तथा मर्मत कार्यको बोल पत्र आव्हानको सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना तल डाउनलोड गरि हेर्न सक्नु हुनेछ |

सडक मर्मत तथा ग्राभेल कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना