स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

सूचना तथा समाचार

राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम अन्तर्गत त्रियुगा न पा मा पनि बालबालिकाहरु लाइ भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाई मनाइदै ...

खोला तथा नदीहरुको प्रारम्भिक बाताबरणीय परिक्षण ( IEE ) गर्ने सम्बन्धि सूचना

नगरपालिका बाट ५०% अनुदानमा कृषक हरु लाइ हाते ट्याक्टर वितरण कार्यक्रम सम्पन्न

UNFPA र त्रियुगा नगरपालिकाको सहकार्यमा स्थानिय तहमा लैंगिक मूल प्रबाहिकरण नीति तर्जुमा विषयक कार्यशाला गोष्ठी २०७५/१२/२९ र ३० मा सम्पन्न