उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

समाचार

पृष्ठपोषण दिने समबन्धमा - त्रियुगा नगरपालिकाको प्रस्तावित ऐन, नियम तथा नियमावली

त्रियुगा नगरपालिकामा प्रस्तावित विभिन्न ऐन नियम तथा कानुन हरु यहाँ राखिएको छ| यहाँ हेरेर आफ्नो अमुल्य सुझाव दिनु हुन अनुरोध छ | सुझवको लागि ict.triyugamun@gmail.com , info@triyugamun.gov.np मा इमेल पनि गर्न

त्रियुगा नगरपालिका भित्र रहेका घर नक्‍षा पास सम्बन्धि विवरण

राय पेश गर्ने बारे , वडा कार्यालय सवै

उपरोक्त सम्बन्धमा प्रस्तावित वन अाचार सम्हिता सम्बन्धि मापदण्ड यस संगै रहेको छ , हेरेर राय पेश गर्नुहुन अनुरोध छ |

वडा सचिब नियुक्ति सम्बन्धि श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुर