स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामुलक – सम्बृद समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

त्रियुगा नगर कार्यपालिका को सूचना

  सूचना |                     सूचना ||                        सूचना |||

प्राविधिक शिक्षा अध्ययन दलित छात्र|छात्राहरुलाई छात्रवृतिको लागि नगरपालिकामा आवेदन दिन आउने सम्बन्धि सूचना

सूचना प्रकाशित मिति :- २०७५|०३|१८

पुन प्रकाशन मिति २०७५|०३|१९ 

यस नगरपालिकाको स्वीकृत दलित वर्ग लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत दलित बिधार्थिहरुलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको लागि छात्राबृति वितरण गरिने कार्यक्रम भएको हुदा देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेका नगरपालिका क्षेत्र भित्र बसोबास गरि अध्ययन गरि रहेका दलित छात्र|छात्राहरुलाई रित पुर्वक यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र (मिति २०७५|०३|२४ गते सम्ममा)कार्यालय समय भित्र  कार्यालयमा दरखास्त दिन सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ |

छात्रबृति वितरण गरिने कक्षा र संख्या

१. सामुदायीक बिधालयमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनरत कक्षा ९ र १० को छात्र|छात्राहरु ६ जना  

२. TSLC वा सो सरहको प्राविधिक शिक्षा अध्ययनरत छात्र|छात्राहरु ४ जना        

दरखास्त साथ पेस गर्नु पर्ने कागजातहरु

           

१.नगरपालिका क्षेत्र भित्र बसोवास गरेको प्रमाण  |

२. सम्बन्धित वडाको स्थायी वसोवासको तथा विपन्न्नाताको  सिफारिस  |

३. अध्यययनरत शैक्षिक सस्थाको सिफारिस  |

४.शैक्षिक सस्थामा भर्ना भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि |

५. अघिल्लो कक्षाको लाब्धांक पत्रको प्रतिलिपि  |

नोट:- TSLC वा सो सरहको हकमा सामुदायिक बिधालयमा अध्ययनरत छात्र|छात्राहरुलाई प्राथमिकता दिइने छ |                                                   

 

 

                                                            त्रियुगा नगरपालिका

                                               नगर कार्यपालिकाको कार्यलय गाईघाट                                   

   

 

 

 

त्रियुगा नगरपालिका को सूचना

-- छाडा चौपायाको नियन्त्रण गरौ, घरपालुवा चौपायाहरू छाडा नछाडौ ।

--सडक तथा पेटी किनार मा आवागमनमा अबरोध हुने गरि निर्माण सामग्री नराखौ , व्यापार ब्येबसाय नगरौ ।

--आफ्नो घर वरपर को बाताबरण सफा राखौ, सार्बजनिक स्थलमा जताततै फोहरमैला न फालौ ।

-- आफ्नो घर वरपर बिरुवा रोपौ, यस नगरलाई हरित नगरीको रुपमा विकास गरौ ।

-- नगरपालिका मा संचालन हुने सबै प्रकारका व्यापार ब्य्ब्सयाहरु अनिबार्य दर्ता गरेर मात्र संचालन गरौ,उपभोक्ता आचारसहिता को पालना गरौ ।

-- बसोबास स्थल, टोलमा ब्येबसिक रुपमा पशुपालन, कुखुरापालन, गर्दा छरछिमेकमा असर नपर्ने गरि पालौ ।

-- सवारी  तोकिएको स्थान मा मात्र पार्किंग गरौ ।

-- बालबालिकालाई काममा हैन  बिद्यालयमा पाठाऔ ।

--  बालश्रम  शोसन  बिरुद्द आचारसहिता पालना गरौ, बालश्रम सोसंन्मुकता  स्थापना गरौ ।

-- विकास निर्माण कार्यक्रममा  जनसहभागिता जुटाऔ ।

--भएका विकास निर्माण कार्यको संरक्षण  गरौ ।

-- नपा बाट इजाजत लिएर मात्र घर निर्माण गरौ ।

--व्यक्तिगत घटना दर्ता ( जन्म दर्ता,मृत्यु दर्ता, बिबाह दर्ता, सम्बन्ध बिच्छेद र बसाइसराइ दर्ता ) समयमै गरौ ।

नेपाल सरकार

त्रियुगा नगरपालिका को सूचना

तथ्यांक संकलन सम्बन्धि सूचना

त्रियुगा नगरपालिका ले निर्माण गर्न लागेको आवधिक नगर विकास योजनाका लागि नगरपालिकाले बस्तुगत विवरण (municipal  profile) तयार गर्नु पर्ने भएको ले प्रत्येक वडाहरुमा तथ्यांक संकलाखारुलाई खटाइएको कुरा जानकारी गराउदै तथ्यांक संकलन गर्ने  कार्य  अत्याधुनिक मोबाइल एनड्रोइड एप्लिकेसन प्रविधिको माध्यमबाट गरिने भएको ले तपाई को घर आगनमा खटेर आउने तथ्यांक संकलकलाई आवस्यक तथ्यांक उपलब्ध गराउन हुन सम्पूर्ण नगरबासीहरु मा अनुरोध गरिन्छ ।

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

गाईघाट, उदयपुर।