Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3473 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).
  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).
  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

सामाजिक सुरक्षा

Post date Documents
आ.व. २०७३/०७४ मा दोस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति हरुको नामावली Wednesday, February 1, 2017 - 11:44
आ वा २०७३/०७४ मा वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति हरुको नामावली Friday, February 12, 2016 - 12:08 PDF icon क वर्ग अपांग हरुको नामावली , PDF icon ख वर्ग अपांग हरुको नामावली , PDF icon एकल महिलाहरुको नामावली , PDF icon जेष्ठ नागरिक हरुको नामावली , PDF icon दलित जेष्ठ नागरिक हरुको नामावली , PDF icon दलित बालबालिकाहरुको नामावली
आ.व. २०७२/०७३ मा वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति हरुको नामावली Sunday, May 31, 2015 - 13:57 PDF icon वार्ड नं. १.pdf, PDF icon वार्ड नं. २.pdf, PDF icon वार्ड नं. ३.pdf, PDF icon वार्ड नं. ४.pdf, PDF icon वार्ड नं. ५.pdf, PDF icon वार्ड नं. ६.pdf, PDF icon वार्ड नं. ७.pdf, PDF icon वार्ड नं. ८.pdf, PDF icon वार्ड नं. ९.pdf, PDF icon वार्ड नं. १०.pdf, PDF icon वार्ड नं. ११.pdf, PDF icon वार्ड नं. १२.pdf, PDF icon वार्ड नं. १३.pdf, PDF icon वार्ड नं. १४.pdf, PDF icon वार्ड नं. १५.pdf, PDF icon वार्ड नं. १६.pdf, PDF icon वार्ड नं. १७.pdf