उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

सामाजिक परिचालकको सम्पर्क नबर

Untitled Document

समाजीक परिचालकको नाम वडा नं. मोबाइल नम्बर

ममता चौधरी १० 9842869296

उषा दनुवार १२ 9814060374

सिर्जना दनुवार १३ 9842872032

रेखा चौधरी १४ 9842911856

जानकी रोकाया १५ 9854811275

सान्ता दनुवार १६ 9842849897

ललिता चौधरी १७ 9842863116

भिमालाक्ष्मी लयालु १ -

इन्दिरा खत्री ११ 9862834118

प्रभा कुमारी चौधरी ५ 9842554516

इन्दिरा कुमारी थापा ९ 9842830686

सलिना दनुवार ४ 9842899593

बबिता यादव ३ 9805919035

मेनुका कुमारी चौधरी ७ 9842986890

तिल कुमारी पाण्डे २ 9842539100

रेनुका खत्री ६ 9842861729