उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

वार्षिक आम्दानी तथा खर्चको विवरण