स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामुलक – सम्बृद समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

नगर परिषदबाट पारित २०७२/७३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु

Supporting Documents: