उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

आ.व. २०७२/०७३ मा वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति हरुको नामावली