स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामुलक – सम्बृद समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

लैंगिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेसी बजेट परिक्षण प्रतिवेदन