उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

राजनैतिक दलका नगर प्रतिनिधिहरुको नाम र सम्पर्क नबर

नाम  पार्टीको नाम  फोन नम्बर