Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

स्थानिय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन, २०७४