स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

सामाजिक परिचालिक नियुक्तिको लागि छनौट प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तथा परिक्षा मिति