स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

बालमैत्री स्थानीय शासन तथा घोषणा सम्बन्धि दुइ दिने नगर स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुदै