स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

प्रांगारिक खेति अभियान बिसयक १ दिने अन्तरक्रिया गोष्ठी २०७५ कार्तिक १६ गते सम्पन्न