स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

नगर सभा बाट पारित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट - [ वडागत ]

नगर सभा बाट पारित आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ को बजेट [ वडागत ]

 • वार्ड नं १ ,२, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६ 
  • आर्थिक 
  • कार्यालय संचालन 
  • पूर्वाधार 
  • संस्थागत 
  • सामाजिक
  • बाताबरण