उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

नगर कार्यपालिका बैठक सन्चालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४