स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

नगर कार्यपालिका बैठक सन्चालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४