स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामुलक – सम्बृद समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

त्रि न पा नगरर्कार्यपलिकाको कार्यालय भित्र सि सि टि भी जडान सम्पन्न

Display CCTV