स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामुलक – सम्बृद समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

त्रियुगा नगरपालिका स्वीकृत ज्याला तथा दर रेट

Supporting Documents: