FAQs Complain Problems

सहायक कम्प्युटर अपरेटर (डाटा प्रविष्टिकर्ता) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।