स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

समाचार

त्रि न पा नगरर्कार्यपलिकाको कार्यालय भित्र सि सि टि भी जडान सम्पन्न

Display CCTV