स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

समाचार

त्रियुगा नगरपालिका स्वीकृत ज्याला तथा दर रेट

Supporting Documents: