स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

खड्ग बहादुर खड्का

Phone: 
९८४१८२९४००
Section: 
पञ्जीकरण शाखा