स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

समाचार

स्थानिय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन, २०७४