FAQs Complain Problems

सहायक कम्प्युटर अपरेटरको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।