स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामुलक – सम्बृद समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

सौर्य सडक बत्ति जडानको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना