स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

योजना तर्जुमा को तीन दिने कार्यशाला गोस्ती आज सम्पन्न