स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामुलक – सम्बृद समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

योजना तर्जुमा को तीन दिने कार्यशाला गोस्ती आज सम्पन्न