स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

४ दिने आधारभूत संस्था ब्यबस्थापन तालिम आज बाट सुरु