स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामुलक – सम्बृद समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

सडक निर्माण तथा मर्मत कार्यको बोल पत्र आव्हानको सूचना