स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

वडा नो २, ५ र १५ मा टयुबवेल र पानि फिल्टर वितरण हुदै गर्दा