स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री बिदुर प्रशाद खनाल ज्यु को स्वागत कार्यक्रम