स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

नगर सभा बाट पारित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट - [ प्रदेश ]