स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

त्रियुगा नगर्कार्यपालिका भित्र सि सि टि भी क्यामेरा जडान सम्पन्न