स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

जेष्ट नागरिकहरु लाई सम्मान तथा सहयोग सामग्री वितरण कार्यक्रम सम्पन्न