उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

जनप्रथिनिधि तथा कर्मचारीहरु लाई SUTRA सम्बन्धि दुईदिने अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न