स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।। 

Staff

Designation: जन स्वास्थ्य अधिकृत
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
राम सेवक यादब जन स्वास्थ्य अधिकृत ९८४२८३२०११
Designation: खा पा स टे
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
गीता थापा खा पा स टे
Designation: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
बिदुर प्रसाद खनाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9852838111
Designation: इन्जिनियर
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
घनश्याम चौधरी इन्जिनियर ९८५२८३०४६९
Designation: सुचना प्रविधि अधिकृत
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
ई अबुद अली सुचना प्रविधि अधिकृत सुचना तथा संचार प्रबिधि शाखा ito.triyugamun@gmail.com 9849032914
Designation: कार्यालय सहयोगी
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
वसन्त कुमार खड्का कार्यालय सहयोगी
पदम बहादुर दनुवार कार्यालय सहयोगी
Designation: इलेक्ट्रीसियन
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
रंजित कुमार चौधरी इलेक्ट्रीसियन
गोपाल चौधरी इलेक्ट्रीसियन
Designation: नगर सहजकर्ता
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
अम्बिका कुमरी चौधरी नगर सहजकर्ता
Designation: हल्का सवारी चालक
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
तारा बहादुर राई हल्का सवारी चालक
दिलिप कुमार श्रेष्ठ हल्का सवारी चालक
गणेश कुमार बानियाँ हल्का सवारी चालक
उमेश चौधरी कलवार हल्का सवारी चालक
Designation: लेखापाल
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
श्याम प्रशाद भण्डारी लेखापाल ९८४२८२८६००
बाबु राजा प्रजापति लेखापाल
Designation: वडा सहायक
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
अच्युतम काफ्ले वडा सहायक
बिष्णु कुमार दनुवार वडा सहायक
किशोर कुमार चौधरी वडा सहायक
गोबिन्दराज कोइराला वडा सहायक
श्रबन कुमार चौधरी वडा सहायक
दल बहादुर दनुवार वडा सहायक
राम सेवक चौधरी वडा सहायक
कृष्णा कुमरी काफ्ले वडा सहायक
बिर बहादुर दनुवार वडा सहायक
दिलिप कुमार खड्का वडा सहायक
नारायण प्रसाद ढुंगाना वडा सहायक
Designation: अमिन
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
भवनाथ सिग्देल अमिन
Designation: सव. ओभरसियर
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
वसन्त कुमार दनुवार सव. ओभरसियर
प्रमोद बानिया सव. ओभरसियर ९८४२९१७२५६
Designation: खरिदार
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
- खरिदार
अम्बिका प्रसाद धमला खरिदार ९८५२८३५१२२
राकेश कुमार चौधरी खरिदार
उमेश घिमिरे खरिदार
वेदनाथ ढुंगाना खरिदार
सुशिला राउत खरिदार
सुन्दर देव चौधरी खरिदार
फग कुमारी कट्टेल खरिदार administration
Designation: ना.सु
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
खड्ग बहादुर खड्का ना.सु ९८४१८२९४००
गुरु प्रसाद ढकाल ना.सु
Designation: लेखा अधिकृत
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
केशब कुमार कार्की लेखा अधिकृत लेखा 9852026979