स्वच्छ, सुन्दर र शान्त त्रियुगा नगरी। समतामूलक – सम्बृद्ध समाज हाम्रो जिम्मेबारी ।।

Staff

Designation: सुचना प्रविधि अधिकृत
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
सन्तोष आचार्य सुचना प्रविधि अधिकृत सुचना शाखा ict.triyugamun@gmail.com
Designation: सूचना अधिकारि (सब-ईन्जिनियर)
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
घनश्याम चौधरी सूचना अधिकारि (सब-ईन्जिनियर) ९८५२८३०४६९
Designation: कार्यालय सहयोगी
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
वसन्त कुमार खड्का कार्यालय सहयोगी
पदम बहादुर दनुवार कार्यालय सहयोगी
Designation: इलेक्ट्रीसियन
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
गोपाल चौधरी इलेक्ट्रीसियन
रंजित कुमार चौधरी इलेक्ट्रीसियन
Designation: नगर सहजकर्ता
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
अम्बिका कुमरी चौधरी नगर सहजकर्ता
Designation: हल्का सवारी चालक
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
तारा बहादुर राई हल्का सवारी चालक
दिलिप कुमार श्रेष्ठ हल्का सवारी चालक
गणेश कुमार बानियाँ हल्का सवारी चालक
उमेश चौधरी कलवार हल्का सवारी चालक
Designation: लेखापाल
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
बाबु राजा प्रजापति लेखापाल
Designation: वातावरण अधिकृत
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
उपेन्द्र के.सी. वातावरण अधिकृत
Designation: वडा सहायक
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
सुन्दर देव चौधरी वडा सहायक
नारायण प्रसाद ढुंगाना वडा सहायक
उमेश घिमिरे वडा सहायक
अच्युतम काफ्ले वडा सहायक
राकेश कुमार चौधरी वडा सहायक
गोबिन्दराज कोइराला वडा सहायक
बिष्णु कुमार दनुवार वडा सहायक
किशोर कुमार चौधरी वडा सहायक
फग कुमरी कटेल वडा सहायक
श्रबन कुमार चौधरी वडा सहायक
दल बहादुर दनुवार वडा सहायक
राम सेवक चौधरी वडा सहायक
कृष्णा कुमरी काफ्ले वडा सहायक
बिर बहादुर दनुवार वडा सहायक
दिलिप कुमार खड्का वडा सहायक
Designation: अमिन
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
भवनाथ सिग्देल अमिन
Designation: सव. ओभरसियर
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
वसन्त कुमार दनुवार सव. ओभरसियर
देवकान्त चौधरी सव. ओभरसियर
Designation: खरिदार
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
- खरिदार
अम्बिका प्रसाद धमला खरिदार ९८५२८३५१२२
वेदनाथ ढुंगाना खरिदार
सुशिला राउत खरिदार
चण्डिका राउत खरिदार administration raut.chandika2024@gmail.com 9842845518
Designation: ना.सु
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
गुरु प्रसाद ढकाल ना.सु
Designation: लेखा अधिकृत
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
दहलमान राई बान्तवा लेखा अधिकृत
Designation: इन्जिनियर तथा सुचना अधिकारी
Name Designationsort ascending Section Email Phone Photo
निर्मल कुमार विश्वाश चौधरी इन्जिनियर तथा सुचना अधिकारी ९८५२८३०२८५