उधोग र व्यापार समृद्धिको अाधार, बसोबास योग्य, हरियाली त्रियुगा नगर

२०७२ साउन १ गतेदेखि लागु हुने कर दररेट